Palvelutoiminta

Palvelutoiminnan toimenpiteillä parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien yhteiskunnallista asemaa valmentamalla heitä työhön ja koulutukseen.

  • Työhön kuntouttava valmennus sisältää kuntouttavan työtoiminnan.
  • Työhön ja koulutukseen valmennus sisältää nuorten työpajatoiminnan, työhönvalmennuksen, oppisopimuksella olevien valmennuksen, palkkatuella työllistettyjen valmennuksen, työkokeilussa olevien valmennuksen ja Kelan työllistymistä edistävät palvelut.
  • Sosiaalinen valmennus sisältää terapeuttisen työtoiminnan, yhdyskuntapalveluaan suorittavien valmennuksen ja varhaisen kuntoutuksen nuorille.
  • Opiskelijavalmennus sisältää tuotantokoululaisten, koulutussopimuksella tai työharjoittelussa olevien opiskelijoiden ja OPI-kurssilaisten valmennuksen sekä opinnäytetyötään tekevien ohjauksen.

Palvelutoiminta on valmennusta, verkostoitumista ja laajaa yritysyhteistyötä. Valmennus toteutetaan työ- ja yksilövalmennuksen keinoin käyttäen erilaisia valmennusmenetelmiä valmentautujien yksilöllisyys huomioiden.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Työvalmennus

Valmennamme työhön omilla työosastoillamme, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotantomme kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa osastoillamme.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän perussääntöjen, työtaitojen ja töiden opettelussa. Työosastolla työ ja ryhmätyö on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön selviytymistä arjen haasteissa.

Työvalmennuksen tavoite on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista. Yksilövalmentaja tarjoaa valmentautujalle yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Lisäksi hän tekee valmentautujalle alku- ja tilannekartoituksen. Yksilövalmennusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena. Yksilövalmentaja toimii usein monialaisessa verkostossa ja osallistuu erilaisiin valmentautujan tilannetta koskeviin seurantapalavereihin. Hän myös huolehtii valmentautujan valmennussuunnitelman päivittämisestä sekä jatkosuunnitelmien tekemisestä.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Liitetiedosto(t): Ohjauspolku

Opinnollistaminen

Osaamisen tunnistaminen käsittää yksittäisen valmentautujan osaamisen kasvun tunnistamisen ja dokumentoinnin lisäksi työvaltaisen oppimisympäristön ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisen. Työpajoilla tai muussa työvaltaisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista kutsutaan työpajatoimijoiden keskuudessa opinnollistamiseksi. Tutkintotavoitteisessa tunnistamisessa kertynyttä osaamista peilataan tutkintojen osaamisstandardeihin.

Kokkotyö-säätiön työosastoilla on mahdollisuus opiskella ja oppia. Työosastoilla opitaan tekemällä oikeita töitä. Oppiminen tapahtuu eri alojen työympäristöissä, joista löytyy vastaavuuksia 11 eri ammattialan tutkinnon sisältöihin. Pajaopinnot ovat yleensä jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä. Opintojen avulla voi esim. suorittaa keskeneräisen tutkinnon loppuun tai tarkemmin tutustua uuteen opiskelu- tai ammattialaan. Työosastoilla osaamista ja kehittymistä dokumentoidaan VAT-järjestelmään (valmennuksen arviointi- ja tukijärjestelmä) ja osaamistodistuksella. Näin työosastoilla kertynyttä osaamista voi hyödyntää esim. koulutus- tai työpaikan hakuun.