Integra-hanke

integra logot

Mitä?

Hankkeen tarkoitus on tukea maahanmuuttajien urapolkua kohti työelämää, opiskelua tai oppisopimusta. Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli työpajoille. Työpajatoimintaan luodaan ja mallinnetaan valmennusprosessi, joka vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita. Uuden menetelmän avulla maahanmuuttajat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan valmennusjaksoon sekä tuetaan jakson jälkeisiä jatkopolkuja. Malli edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan, parantaa heidän kielitaitoaan ja lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään.

Miksi?

Tilastojen mukaan maahanmuuttajien työllisyysaste, erityisesti naisten, on huomattavasti koko väestön työllistymisastetta matalampi. Maahanmuuttajista merkittävä osa on jäämässä ulkopuolisiksi kotouttamistoimenpiteiden jälkeen. Sosiaaliset kontaktit suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan jäävät vähiin. Työikäisten määrä Suomessa vähenee ja maahanmuuttajissa on potentiaalista työvoimaa, kun heidän työllistymismahdollisuuksiaan parannetaan. Useissa selvityksissä ja maahanmuuttajahankkeissa lyhytkestoisten koulutusten aiheuttamat ongelmat on nostettu esille merkittävinä työllistymistä estävinä tekijöinä. Kehitettävä työvalmennusjakso tulee kestämään noin vuoden.

Kenelle?

Työttömät Kokkolan ja Kannuksen alueella asuvat aikuiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen on vaikeaa ja joiden mahdollisuudet toimia ja selvitä itsenäisesti Suomessa ovat heikentyneet.

Miten?

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia työvalmennuksen toimintamalleja ja uusia räätälöityjä menetelmiä Kokkotyö-säätiön työpajatoimintaan. Maahanmuuttajat tulevat hankkeeseen non-stop -periaatteella, jolloin he saavat oikea-aikaisesti työpajavalmennusta. Uuden menetelmän avulla maahanmuuttajat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan valmennusjaksoon, ja sen avulla tuetaan jakson jälkeisiä jatkopolkuja.

Anni-Veera Aitolehti
Työnetsijä
Sormus- ja Integra-hanke
naav-irren.nvgbyrugv@kokkotyo.fi
Puh. 050 300 9224

Mikko Kamila
Projektityöntekijä
Integra-hanke
zvxxb.xnzvyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 632 6999

Marianne Leimio-Seppä
Projektipäällikkö
Integra-hanke
znevnaar.yrvzvb-frccn@kokkotyo.fi
Puh. 040 632 8939 

Tímea Tipi
Kulttuuritulkki
Integra-hanke
gvzrn.gvcv@kokkotyo.fi
Puh. 040 632 4344

Liitetiedosto(t): Hanke-esite